architectencafé in het circulaire hof van cartesius.

In het kader van de week van de circulaire economie reisden wij gisteravond af naar Utrecht, dat sinds een paar maanden een interessante circulaire broedplaats rijker is: het Hof van Cartesius, gelegen in het creatieve en circulaire Werkspoorkwartier. Tijdens het architectencafé dat hier plaatsvond, vertelden Charlotte Ernst, initiatiefnemer van het Hof, samen met architect Rolf Reichardt van RHAW architecture over de totstandkoming van dit circulaire bouwwerk.

Ontstaan vanuit een open call van de gemeente Utrecht, die Charlotte i.s.m. LINT landschapsarchitecten in 2014 won, is in samenwerking met veel enthousiaste circulaire partners het idee voor een creatieve circulaire broedplaats verder uitgekristalliseerd. In 2017 werd uiteindelijk met de bouw gestart. De eerste fase van het project is nog niet helemaal afgerond, maar sinds een paar maanden hebben de eerste circulaire ondernemers hun intrek genomen in het Hof. Op vrijdag 12 januari j.l. vond de officiële opening van het Hof plaats.

Een van de belangrijke speerpunten in het project was, naast het circulaire bouwen, het collectieve karakter van het project. Voorafgaand aan de bouw is veel tijd geïnvesteerd in het creëren van draagvlak voor het Hof. Door in een vroeg stadium de gemeente, andere ondernemers en de buurt te enthousiasmeren en actief bij de plannen te betrekken, nam het uiteindelijke vergunnings- en bouwtraject slechts een aantal maanden in beslag. De toekomstige huurders werden vanaf het ontwerpstadium bij de plannen betrokken en konden hun eigen circulaire invulling geven aan de ruimtes, zowel aan de binnenzijde (interieur) als de buitenzijde (gevelbekleding). Iedere ondernemer was verantwoordelijk voor de afbouw van zijn eigen ruimte.

Door het enthousiasme en doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers en met behulp van sponsoring, subsidies en  crowdfunding, kon het Hof op een professionele manier binnen een beperkt budget en binnen de gewenste kaders gerealiseerd worden. Resultaat: een bruisende, creatieve, circulaire proeftuin met karakter, waarvan 90% van de materialen uit eerder gebruikte materialen bestaat.

Het was gisteravond helaas donker, zodat we het Hof niet in zijn volle glorie hebben kunnen bewonderen, maar we zijn benieuwd naar de verdere ontwikkelingen en de volgende fases, en niet te vergeten de mooie groene binnentuin die in het voorjaar zal verrijzen. Tegen die tijd moeten we maar weer een bezoekje brengen!