circulair interieurontwerp.


In onze ontwerpen streven we naar een circulaire werkwijze. Dat betekent dat we waarde hechten aan het hergebruiken van materialen en meubels. Daarnaast kiezen we graag voor (meubels die opgebouwd zijn uit) materialen die hernieuwbaar en van natuurlijke oorsprong of biobased zijn. De traditionele, lineaire ontwerpfasering van concept tot realisatie wordt een circulaire fasering.

onze circulaire inspiratie.

jouw bestaande interieur een nieuw leven geven.

Wil je jouw bestaande interieur aanpassen? Op de zakelijke markt veranderen interieurwensen en -eisen gemiddeld om de 7 jaar wegens veranderingen binnen de organisatie of wijzigingen in de manier van werken. Wij willen voorkomen dat interieuronderdelen en materialen door zo’n change of use bij het grofvuil terecht komen. Ieder ontwerptraject start bij interior for tomorrow daarom met het huidige interieur als uitgangspunt.

Wij scannen de mogelijkheden tot hergebruik en analyseren de restwaarde. Vaak kan je interieur heel goed een tweede of zelfs derde leven krijgen. En zoals het woord circulaire interieurvormgeving al zegt, eindigt een interieurproject voor ons ook niet na oplevering. Samen met jou en de circulaire partners binnen ons netwerk doen wij er alles aan om de interieurkringloop te sluiten. Vernieuwen, vervangen, herstellen? Samen met de waardescan van je interieur en jouw interieurambities ontwerpen wij een nieuw interieur aan de hand van de 10 R’en.

Samen met onze partners hebben wij hiervoor een intentieverklaring ontwikkeld, waarin wij je vragen om bij een change of use van je interieur contact met ons op te nemen. Zo willen wij voorkomen dat de afvalberg groter wordt en ervoor zorgen dat jij optimaal gebruik maakt van de waardepotentie van je interieur.

onze circulaire werkwijze uitgelegd.

Om meer inzicht te geven in onze circulaire werkwijze hebben wij verschillende modellen ontworpen. Deze modellen laten zien hoe wij werken, welke principes wij hebben en hoe de kringloop binnen circulair interieurdesign werkt.

Ieder circulair interieurontwerptraject start met het bestaande interieur als uitgangspunt. Bij een veranderde woon- of werksituatie of veranderde behoeftes van de gebruikers, is een wijziging van het interieur vaak gewenst. Als interieurvormgevers scannen wij de mogelijkheden tot hergebruik van het bestaande interieur en analyseren wij de restwaarde van jouw interieur. Wij voegen waarde door hoogwaardig hergebruik.

En zoals het woord circulaire interieurvormgeving impliceert, eindigt een interieurproject voor ons ook niet na oplevering. Samen met jou en de circulaire partners binnen ons netwerk stellen wij alles in het werk om de interieurkringloop te sluiten.

Vernieuwen, vervangen, herstellen?

Uitgaande van de waardescan van uw interieur en uw interieurambities ontwerpen wij uw nieuwe interieur aan de hand van de 10 R’en.

De projectfasering kent 3 fasen om van een eerste vraag of idee naar een gerealiseerd interieurontwerp te komen.

ANALYSE | vaststellen context en scope
We starten met een een vrijblijvend intake gesprek waarin we samen met jou de ontwerpvragen en jouw circulaire ambitieniveau vaststellen. Op basis hiervan en van de uitkomsten van ons circulaire materialenonderzoek stellen we het programma van wensen en eisen op.

DESIGN | ontwikkelen interieurconcept en schets, voorlopig en definitief interieurontwerp.
Aan de hand van het vastgestelde programma van wensen en eisen wordt een interieurontwerp op maat ontwikkeld waarbij het ontwerp laag voor laag wordt benaderd.

MANAGE | projectbegeleiding realisatiefase.
Wij kunnen er uiteraard ook voor zorgen dat het ruimtelijk concept en ontwerp – binnen het door jou gestelde tijdtraject – ten uitvoer worden gebracht. Wij zoeken voor jou de juiste vakmensen die jouw interieurwensen op maat kunnen realiseren. Wij kunnen je – afhankelijk van jouw wensen – volledig ontzorgen door het projectmanagement, de inkoop van materialen, meubels en accessoires, de bouwbegeleiding en de styling tot en met het moment van oplevering in zijn geheel op ons te nemen.

Vervolgens neemt u intrek in uw nieuwe interieur. Deze fase noemen wij USE OF INTERIOR.

In het circulaire ontwerpproces benaderen wij het ontwerp laag voor laag, van grof naar fijn, en van elementen met een lange levensduur naar elementen met een korte levensduur. Wij definiëren daarbij 3 lagen.

1. interior SPACES & SURFACES | levensduur 10 – 20 jaar vormgeving & materialisatie ruimte.
maatwerk, vloer- en wandafwerking en raambekleding van materialen die voldoen aan CE criteria.

2. interior SHAPES | levensduur 5 – 10 jaar interieurelementen.
meubels en verlichting, circulair ontworpen en ingekocht.

3. interior STUFF | levensduur 1 jaar
interieuraccessoires.

Op de zakelijke markt veranderen interieurwensen en -eisen om de 7 jaar wegens veranderingen binnen de organisatie of wijzigingen in de manier van werken. interior for tomorrow wil voorkomen dat interieuronderdelen en materialen door zo’n CHANGE OF USE bij het grofvuil terecht komt. Vaak heeft je interieur nog een restwaarde en kan het een tweede of zelfs een derde leven krijgen. interior for tomorrow kan jou helpen bij het heroverwegen of herontwerpen van jouw bestaande interieurontwerp.

Samen met onze partners hebben wij hiervoor een intentieverklaring ontwikkeld, waarin wij je vragen bij een CHANGE OF USE van jouw interieur contact met ons op te nemen. Zo willen wij voorkomen dat de afvalberg groter wordt en jij optimaal gebruik maakt van de waarde potentie van jouw interieur.

meer weten over circulair interieurontwerp?