circulair verbouwen X avans minor business 2030.

Net voor de zomer van 2019 zijn we als breda circulair in contact gekomen met Avans Hogeschool in Breda. Avans is een toekomstgerichte kennisinstelling, die nauwe contacten onderhoudt met het regionale bedrijfsleven. In de minor business 2030 krijgen studenten de gelegenheid om in samenwerking met het bedrijfsleven en docenten aan een opdracht uit de praktijk te werken en de mogelijkheden voor toekomstige, innovatieve businessmodellen te onderzoeken.

circulair verbouwen.

Vanochtend waren we te gast bij Avans om de opdracht van breda circulair te komen pitchen voor de 30 studenten die het komende half jaar deze minor zullen volgen.  De studenten die voor onze opdracht kiezen zullen zich gaan verdiepen in de mogelijkheden om particuliere verbouwingen in de regio Breda op een circulaire wijze uit te kunnen voeren.

kansen, partijen, businessmodellen?

  • Welke kansen liggen er om de bouwmaterialen, die tijdens het sloopproces in een afvalcontainer terecht komen, op een hoogwaardige manier te kunnen hergebruiken in het in- of exterieur? 
  • Welke (bestaande of nieuwe) partijen willen zich inspannen om het circulair verbouwen van woningen in de regio Breda op de kaart te zetten?
  •  Welke businessmodellen kun je bedenken om circulair verbouwen aantrekkelijk te maken voor alle betrokken partijen in de kringloop?

breda circulair.

Wij hebben ontzettend veel zin om samen met de studenten met deze opdracht aan de slag te gaan – met breda circulair op weg naar een circulair Breda!