de ontwikkeling van een goed interieurconcept | interior for tomorrow

Wat zijn wij toch bevoorrecht dat wij dit werk mogen doen!! En wat is het heerlijk om aan  een nieuw interieurconcept te werken!

Een interieurconcept is in onze optiek een essentieel onderdeel voor een goed interieurplan. Het concept dient als kapstok en is de rode draad voor alle interieurelementen en ontwerpbeslissingen binnen het uiteindelijke interieurontwerp. Elke ontwerpbeslissing toetsen wij aan het interieurconcept. Voor de ontwikkeling van een goed interieurconcept beginnen wij altijd met een gedegen merkanalyse: Waar staat het merk voor, welke sfeer heeft de ruimte nodig, hoe dient de ruimtestyling met het merk te communiceren en welke interieurelementen passen daarbij? Maar ook functioneel: Wie is de gebruiker, hoe wordt de ruimte en plattegrond optimaal gebruikt, met welke indeling en routing door de ruimte? En niet onbelangrijk, alles in goed overleg met de opdrachtgever!