onze circulaire missie.


Bij interior for tomorrow hebben we een gezamenlijke droom: interieurprojecten vormgeven en realiseren op een circulaire wijze. Wij nemen hierin graag het voortouw en proberen anderen in de interieurbranche te inspireren om hetzelfde te doen. Een circulair interieur kan namelijk zo mooi én makkelijk realiseerbaar zijn! Wij beseffen dat de circulaire economie en het circulaire denken urgenter is dan ooit. De klimaatverandering is duidelijk zichtbaar. We hebben nu al last van extreme natheid, extreme droogte, meer orkanen, smelten van ijskappen en de uitputting van grondstofbronnen. Als we niks veranderen worden deze problemen straks onhoudbaar.

Wat houdt de circulaire economie eigenlijk in? In onderstaand filmpje wordt dit kort uitgelegd.


circular change agent.

Wij vinden het belangrijk dat de interieurindustrie anders gaat ontwerpen, produceren en inkopen. Om dit proces te faciliteren treden wij op als circular change agent. Wij gaan het gesprek aan met alle actoren in het proces. De hele levenscyclus van het interieurproduct of de interieurdienst nemen we hierin mee:

  • grondstoffen
  • productie
  • gebruiker
  • einde levensduur
  • terug in de cyclus via (hoogwaardig) hergebruik, reparatie, renovatie en – als het echt niet anders kan – recycling.

breda circulair.

Onze circulaire missie bouwen we verder uit binnen ontwerpstudio breda circulair. Vanuit De Teruggave werken we samen met architect Daan Bolier aan het op de kaart zetten van een toekomstbestendige leefomgeving in de regio Breda. Op verzoek geven wij ook lezingen waarin we onze visie over circulair bouwen en circulaire  interieurvormgeving uit de doeken doen.


De 5 zekerheden van interior for tomorrow.

We onderzoeken de mogelijkheden om bestaande lineaire processen en producten te transformeren naar circulaire processen en producten.

We zoeken naar partners die openstaan voor het circulaire gedachtegoed.

We communiceren helder en delen onze kennis met alle betrokken partijen en andere geïnteresseerden.

We verbinden partijen die hetzelfde doel nastreven: de transitie van lineair naar circulair.

We ontwerpen op basis van co-creatie: we betrekken alle partijen in het ontwerpproces.